Teplice, Lázeňská ulička – rekonstrukce kanalizace

Teplice, Lázeňská ulička – rekonstrukce kanalizace
10.09.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 121 metrů.


Více o stavbě:

Kanalizace je v uvedené lokalitě tvořena několika úseky – betonovým vejcem 600/900 a potrubím z kameniny DN 300 a DN 400. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná a zkorodovaná. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Rekonstrukci kanalizace IO 01 tvoří 2 stoky. Stoka A je navržena z kameninového potrubí DN 400 délky 25,97 metrů a DN 300 délky 38,00 metrů. Celková délka rekonstruované stoky A je 63,97 m. Stoka A bude pokládána do výkopu. Stoka A.1 je délky 56,88 metrů a rekonstrukce bude prováděna bezvýkopovou technologií (čedičová výstelka). Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek, rekonstrukce kanalizačních šachet a zaplavení popílkem nepoužívané kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. září 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies