Teplice, Luční - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Luční - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
26.02.2018 – 30.04.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 108 metrů a vodovodu v délce 124 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1965. Řad je již dožilý a inkrustovaný. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z betonu průměru DN 300 mm. Potrubí je ve špatném technickém stavu – je popraskané, s vysokou korozí, deformované, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí kanalizace ve stávající trase nahrazeno novým potrubím v délce 108 metrů, za použití kameninových trub průměru DN 300. Pro vodovod bude použito litinové potrubí průměru DN 80 v délce 124 metrů.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískové lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Zároveň dojde k výměně 2 ks revizních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. února 2018. Stavební práce začaly v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. dubna 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies