Teplice, Sady Čs. armády – opatření na OK 10

Teplice, Sady Čs. armády – opatření na OK 10
28.08.2018 – 30.04.2019
Předmětem stavby je opatření, které řeší problematickou dostupnost spadiště shybky pro čištění a provozní zásahy.


Více o stavbě:

Navrhované opatření se týká odlehčovací komory OK 10, což je významná odlehčovací komora nepravidelného půdorysu s čelním přelivem na stoce B v lázeňském parku – sadech Čs. armády. OK10 je umístěna před shybkou 2 x DN 300 pod Bystřicí. Vnitřní rozměry komory jsou cca 7,50 x 3,60 metrů. OK 10 je uvedena v Generelu kanalizace města Teplice jako jedno ze třech klíčových míst, kde není dodržován poměr ředění.

Vzhledem k velikosti nátoku, může ke shybce připlout téměř cokoliv a tím dochází k častému zacpávání shybky a přepadům odpadních vod do vodoteče.

Předmětem stavby je tak provedení stavebního opatření v odlehčovací komoře OK10 v Sadech ČSA v Teplicích. Navrhované opatření řeší problematickou dostupnost spadiště shybky pro čištění a provozní zásahy. Navrhuje se realizace nové atypické železobetonové monolitické šachty, přisazené k vnějšímu líci OK 10 na nátoku do shybky 2 x KA DN 300.  

Jedná se o novou šachtu lichoběžníkového tvaru se zkoseným ostrým rohem půdorysných rozměrů (vnější rozměry přístavby) 3512 resp. 2261 x 2200 x 3750 mm; konstrukce stěn i dna šachty bude provedena z monolitického železobetonu (beton C25/30-XC2); tloušťka stěn 100 mm, tloušťka dna 470 mm, tloušťka stropu 300-355 mm). Vnitřní světlost/výška šachty je 2480 mm.

Dále bude provedena realizace nového propoje novou stokou A s realizací shybky mezi sběračem BE DN1600 vedoucím do OK10 a stokou BE VEJCE DN600/1050 vedoucí v ulici U Hadích lázní. Stoka A bude provedena z potrubí KA DN500 v celkové délce 21,13 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. srpna 2018. Předpokládaný začátek stavebních prací je ve 38. kalendářním týdnu. V tuto chvíli čekáme na vydání stavebního povolení. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies