Teplice, Stará Duchcovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Stará Duchcovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
23.05.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 178 metrů a vodovodu v délce 266 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího vodovodu a kanalizace v Teplicích.

Stávající vodovod z LT DN150 a DN100 je z roku 1945, délka je cca 265 m, na vodovodu je evidováno celkem 11 přípojek, z toho 3 v nevyhovujícím stavu, a tři propojení s jinými zásobovacími řady (DN150-2x, DN80). V rámci rekonstrukce dojde k výměně potrubí v trase stávajícího včetně přepojení všech přípojek s výměnou tří nevyhovujících a přepojení tří řadů.

Dále bude probíhat rekonstrukce kanalizace z průchodné zděné štoly o rozměrech 600x800 mm s klenutým stropem v délce 77,5 m, čtvercové zděné kanalizace 700x700 mm o délce 7,5 m, která podchází stávající opěrnou zeď a z betonového vejce 400/700 o délce 180 m. Kanalizace je podle prohlídky zoom kamerou ve čtvercovém profilu a betonovém vejci popraskaná, zkorodovaná, v havarijním stavu. Štola je v dobrém stavu, potřebuje pouze lokální zednické opravy. Na stoce je v daném úseku celkem 17 přípojek, z toho tři od uličních vpustí, pět kruhových betonových šachet a tři čtvercové šachty 600x600 mm nadezděné nad průchozí štolu.

Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce vodovodu

LT DN 150 – 88 m

LT DN 100 – 178 m

Přepojení 11 ks přípojek a 3 ks zásobovacích řadů

IO 02 Rekonstrukce kanalizace

 KT DN 400 – 178 m

 Kanalizační šachta kruhová DN 1000 – 5 ks

 Kanalizační šachta čtvercová 600/600 – 3 ks

 Přepojení 17 ks přípojek

 Zaplavení 2 ks přípojek DN400 popílkovou směsí

Stavbu je nutné koordinovat s městem Teplice, ČEZ Teplárenská a SÚS ÚK.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies