Ústí n. L., Těšínská, Pionýrů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí n. L., Těšínská, Pionýrů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.05.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 195,1 metrů a vodovodu v délce 68,9 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Těšínská se nachází v souběhu s kanalizací vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1966, a v ulici Pionýrů rovněž v souběhu se stokou je vodovod z litiny DN 80 (obnova proběhla v roce 2015) a úsek z litiny DN 100 z roku 1905. Poslední zmiňovaný řad je již dožilý, inkrustovaný a poruchový, proto je zahrnut do zahajované investiční akce SVS. V ulici Těšínská se nachází kanalizační řad z betonu DN 300 z roku 1907. Celková délka stoky je 103 metrů a hloubka uložení stoky je 2,6 metru. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, chemické narušení stoky, kamerová prohlídka dále prokázala praskliny a díry ve dně. V ulici Pionýrů je rovněž kanalizace z betonu DN 300 z roku 1907, v délce 92 metrů, a hloubka uložení je od 2,5 metru do 3,3 metru. I tento úsek kanalizace vykazuje korozi nad 50%, praskliny, a tvořící se kaverny. Z uvedených důvodů SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 195,1 metrů a vodovodu v celkové délce 68,9 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace za kameninové trouby DN 300 v ulici Těšínská a kameninové trouby DN 250 a flexibilní třívrstvé potrubí DN (OD/ID) 270/240 v ulici Pionýrů. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu za potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD (DN/OD) 110. Kanalizace i vodovod budou položeny v asfaltové komunikaci, chodníku s asfaltovým krytem, zeleni a pod obytným domem. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu, pouze pod obytným domem bude nové potrubí zataženo do potrubí stávajícího. Kanalizace KT (DN/ID) 300 bude rekonstruována v celkové délce 102,7 m, KT (DN/ID) 250 bude rekonstruována v celkové délce 74,4 m, a flexibilní třívrstvé potrubí z PE bude rekonstruována v celkové délce 18 m, zároveň dojde k přepojení domovních přípojek, dešťových svodů a přípojek uličních vpustí. Vodovodní řad PEHD (DN/OD) 110 bude rekonstruován v celkové délce 68,9 m, vč. přepojení domovních přípojek a přepojení napojených řadů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. května 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v týdnu od 4. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 9. září 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 9. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies