Ústí nad Labem, Anežky České - rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Anežky České - rekonstrukce vodovodu
26.03.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1108 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovod je umístěn v kolektoru s ostatními sítěmi, a byl vybudován v roce 1973. Vodovodní řady jsou z ocelového potrubí DN 80, 100, 150 a 200, 250 a 300. Dále se zde nachází vodovod z polyetylenu průměru 110 mm. Vodovody jsou uloženy na ocelových konzolách. Stávající vodovodní řady jsou již v nevyhovujícím technickém stavu daném jejich stářím a kvalitativními standardy v době jejich vzniku. Ocelové vodovody jsou značně zkorodovány, vyskytují se časté úniky vody, na které poukazuje správce kolektoru i provozovatelé ostatních sítí, proto SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 1 108 metrů. Kanalizace v kolektoru není umístěna a není předmětem této stavby.

Rekonstrukce bude prováděna převážně v kolektoru, z malé části ve výkopu. Stávající potrubí bude v kolektoru nahrazeno tvárnou litinou průměru 160 mm v délce 987 metrů, ve výkopu bude použito potrubí z polyetylenu průměru 160 mm v délce 13 metrů a průměru 90 mm v délce 108 metrů. Součástí stavby je zrušení (demontáž) provozně nadbytečných ocelových řadů v kolektoru v celkové délce 150 metrů.

Stavba bude probíchat po úsecích, vodovodní řady budou  při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno přepojením na provizorní vodovod.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. března 2018. Stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech a to montáží suchovodu (provizorní vodovod) pro I. etapu – větev A. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 3. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies