Ústí nad Labem, Hrbovická, Majakovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - II. etapa

Ústí nad Labem, Hrbovická, Majakovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - II. etapa
27.03.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 271,1 metrů a vodovodu v délce 281,3 metrů.


V rámci zahajované stavby, navazující II. etapy, bude v Ústí nad Labem, v ulicích Hrbovická a Majakovského, zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace v délce 271,1 metrů, a dožilý úsek vodovodu v délce 281,3 metrů. Zároveň s výměnou kanalizačních a vodovodních řadů dojde k jejich vymístění z důvodu připravované stavby kruhového objezdu.

Stavba je koordinována s rekonstrukcí komunikace od křižovatek Tovární, Hrbovická, Majakovského, investorem je Ústecký kraj a Statutární město Ústí nad Labem. Součástí této stavby je i veřejné osvětlení a trolejové vedení trolejbusové trasy. Před stavbou vodovodu a kanalizace budou provedeny trakční stožáry č. 2 a č. 6 a stožáry veřejného osvětlení P4,10,11,13. Stavba vodovodu a kanalizace bude dokončena před rekonstrukcí komunikace a povrchy budou obnovovány pouze nad výkopem.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě je vodovod z litiny průměru DN 80 až DN 150, uvedený do provozu roku 1969, a v těsné blízkosti je uložena kanalizace, tvořena betonovým vejcem průměru 500/750, pocházející z roku 1925. Vodovod je již dožilý, inkrustovaný, a poruchový. U kanalizace prokázala kamerová prohlídka značnou korozi, která způsobuje vypadávání částí stoky, vyskytují se kaverny, praskliny stoky, je viditelná zemina, na mnoha místech chybí dno. Některé úseky nebylo možné prohlédnout, kamera neprojela z důvodu závalu nebo chybějícího dna stoky. Kanalizační šachty jsou z velké části nedostatečného profilu, chybějí stupačky, vykazují korozi nad 50 %. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci, a zároveň o vymístění s ohledem na plánovanou investiční akci Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem.

V rámci investiční akce SVS dojde k výstavbě nové kanalizační stoky z kameniny průměru DN 700 v délce 207 metrů. Pro přepojení řadu z prostřední ulice bude použita kamenina DN 500 v  délce 7,7 metrů. Zároveň dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a řadů. Dále dojde k výstavbě 6 ks nových kanalizačních šachet DN 1000, 1 ks DN 1400 a 1 ks DN 1500. Další úsek nové kanalizační stoky představuje řad z kameniny DN 300 v délce 57 metrů vč. přepojení stávajících kanalizačních přípojek. V daném úseku dojde k výstavbě 3 ks nových kanalizačních šachet DN 1000. Součástí stavby bude zrušení stávajícího kanalizačního řadu.

Výstavba nového vodovodního řadu představuje úsek potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD průměru DN 160 v délce 203,3 metrů a navazující úsek ze stejného materiálu a dimenze v délce 78 metrů. Rovněž dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek a řadů a osazení podzemních hydrantů a přepojení připojených řadů.

Samotná stavba bude rozdělena do několika fází:

Fáze I. – do 30. 6. 2018 – výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Majakovského až po obvod kruhového objezdu v ulici Hrbovická/Majakovského (kanalizace stoka „A“ po š7, vodovod celý řad 1),

Fáze II. – do 15. 8. 2018 – výstavba vodovodu a kanalizace přes ulici Majakovského (dokončení stoky „A“, stoka AB po šachtu 23, vodovod řad 2),

Fáze III. – do 30. 9. 2018 – dokončení stavby.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. března 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 16. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies