Ústí nad Labem, Neštěmice, centrální ČOV - rekonstrukce česlovny

Ústí nad Labem, Neštěmice, centrální ČOV - rekonstrukce česlovny
16.05.2017 – 31.08.2018
Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu a technologie česlovny.


Více o stavbě:


Čistírna odpadních vod v Neštěmicích s kapacitou 169 000 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v polovině devadesátých let. V současnosti na ni natékají odpadní vody v objemu 84 093 EO. Během více než dvaceti let provozu byla provedena řada jejích úprav a výměna nebo doplnění technologie: např. částečná úprava biologické linky (2003), dovystrojení třetí usazovací nádrže a čtvrté aktivační linky (2005 – 2006), instalace druhé odvodňovací odstředivky vyhnilého kalu a optimalizovaná doprava kalu (2010 – 2011), rekonstrukce dosazovacích nádrží (2011), výměna šnekových čerpadel včetně sanace žlabů (2011-2012), instalace nového lapáku písku a separátor písku (2013). Letos tam SVS doplňuje instrumentaci aktivačních nádrží.

Objekt česlovny ČOV je dožilý. Projevují se důsledky nedostatečně větrání, kdy stěny a strop jsou od plísně. Postupně vypadávají ocelová okna. Dožívá i strojní zařízení a elektroinstalace. Po stavební stránce bude objekt kompletně rekonstruován, kromě střechy a hromosvodu, a budou provedena opatření k zajištění dostatečného větrání. Co se týče technologie, budou vyměněny 3x strojní jemné česle včetně lisování a dopravy shrabků do kontejneru a 6x stavítka před a za česlemi. Budou provedeny s tím související stavební úpravy, výměna stavební elektroinstalace, nové připojení všech nahrazovaných technologických zařízení a doplnění části řídícího systému ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. května 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2018. Rekonstrukce proběhne za provozu ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies