Ústí nad Labem, Neštěmická II - rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Neštěmická II - rekonstrukce vodovodu
02.05.2018 – 30.06.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 245,3 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad z ocelového potrubí DN 150 mm byl vybudován v roce 1973. Vodovod je silně zkorodován a vykazuje inkrustaci, četnost poruch se zvyšuje s ohledem na stav koroze potrubí, a proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu s vodovodem se nachází kanalizace z kameniny DN 400 mm z roku 1986, která je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stávající vodovodní řad bude vyměněn za polyetylenové potrubí PE100RC+ DN/OD 160x9,5mm v délce 196,30 metrů, a dále úsek potrubí PE100RC+ DN/OD 160 SLM v délce 43 metrů a úsek z litiny DN 150 v délce 6 metrů. V rámci rekonstrukce vodovodu budou vyměněn 1ks podzemního hydrantu a osazen jeden nový podzemní hydrant DN 80.

Stavba bude provedena v celé délce 245,30 metrů klasickou výkopovou metodou, pouze křížení komunikací bude realizováno bezvýkopově. Součástí stavby je likvidace stávající armaturní šachty a osazení nového podzemního hydrantu. Stávající podzemní hydrant bude zachován. Na začátku i na konci rekonstrukce bude vodovodní řad napojen do stávajícího kolektoru (v roce 2014 proběhla rekonstrukce vodovodu, který je veden v kolektoru na konzolách společně s dalšími inženýrskými sítěmi, v délce cca. 290 metrů, který slouží k zokruhování sítě v rámci sídliště Na Vyhlídce).

Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. května 2018. Stavební práce začnou v týdnu od 7. května 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies