Ústí nad Labem, Obvodová, rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Obvodová, rekonstrukce vodovodu
22.10.2018 – 21.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 109 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stávající vodovodní řad z oceli v dimenzi DN 250 mm, postavený v roce 1984. Vodovod vede v nezpevněné ploše a jeho hloubka se pohybuje kolem 3,0 metry.

Předmětem stavby je rekonstrukce v jeho stávající trase a niveletě. Dimenze potrubí bude upraveno a to s použitím potrubí z polyetylenu PE100 RC s certifikátem dle předpisu PAS1075 TYP 2, d160 x 9,5 mm, PN 10, SDR 17 - celková délka 105,0 metrů, a z potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 150, tlakové třídy C40 - celková délka 4,00 metry.

Trasa vodovodního řadu určeného k rekonstrukci začíná v km 0,000 napojením na stávající vodovod OC DN 300, který se nachází v kolektoru. Po napojení na tento stávající vodovodní řad a průchodem stěnou zmiňovaného kolektoru, vstupuje vodovod do armaturní šachty, kterou opustí po cca 1,5 m. Následně, již v nezpevněné ploše, je na potrubí 90° „vertikální“ koleno a potrubí vystoupá o cca 2,5 m, aby mohlo pokračovat nad kolektorem, který před tím opustil. Rekonstruovaný vodovod dále pokračuje v nezpevněné ploše až do napojení na stávající vodovodní řad OC DN 200, který je také v kolektoru. V tomto místě (km 0,10600) trasa rekonstruovaného vodovodu končí.

V celé trase rekonstrukce se potrubí bude ukládat do otevřeného výkopu s šířkou výkopové rýhy 1,0 metr.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. září 2018. Výkopové práce byly zahájeny v pondělí 22. října 2018, a to z důvodu řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 21. 12. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies