Ústí nad Labem, Štefánikova, Na Spálence - rekonstrukce vodovodního přivaděče a rozváděcího řadu

Ústí nad Labem, Štefánikova, Na Spálence - rekonstrukce vodovodního přivaděče a rozváděcího řadu
21.06.2017 – 31.10.2018
Vyměníme poruchový přivaděč v délce 860 metrů a v délce 200 metrů souběžně s ním vedený rozváděcí vodovod.


Více o stavbě:


Stávající vodovodní přivaděč vede v délce 3050 metrů od armaturní komory Kubistov k vodojemu a čerpací stanici Bukov. Je z ocelových trubek o vnitřním průměru 400 mm a byl uveden do provozu začátkem 70. let 20. století. Je nedostatečně izolovaný a zkorodovaný, proto SVS rozhodla o výměně poruchového úseku v lokalitě pod koupalištěm Klíše. Zde je veden ve svažitém zarostlém terénu a pokračuje na rozhraní silnice a chodníku ulicemi Na Spálence a Štefánikova. Tam je v těsném souběhu s přivaděčem veden poruchový ocelový rozváděcí řad z roku 1911, který bude vyměněn současně s přivaděčem. Na trase je uložena i kanalizace z roku 1935, ale vzhledem k dobrému stavu a vzdálenosti od vodovodů není k výměně určena.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci přivaděče použito potrubí z tvárné litiny s cementovou výstelkou o vnitřním průměru 300 mm v délce 859,8 metrů a pro rekonstrukci rozváděcího řadu potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 200 mm v délce 199,6 metrů. Stavba bude provedena ve Štefánikově ul. v otevřeném paženém výkopu (obě potrubí v souběhu) a ve zbývající trase bezvýkopovou metodou berstlining, která spočívá v trhání nebo roztlačování stávajícího potrubí a současném zatahování nového potrubí stejného nebo většího průměru. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek, osazení podzemního hydrantu a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. června 2017. Stavební práce v těchto dnech začínají odkrýváním přípojek pro zřízení provizorního vodovodu (bodové výkopy), po desinfekci a proplachu potrubí bude následovat rozsáhlá odstávka vody pro přepojení a následovat budou hlavní zemní práce. 

Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 13 měsíců od předání staveniště, tj. do 21. července 2018. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k celoplošné obnově povrchu komunikace ve Štefánikově ulici. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies