Ústí nad Labem, Velká Hradební a okolí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Ústí nad Labem, Velká Hradební a okolí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
15.09.2017 – 30.06.2018
Jedná se o rekonstrukci 91 let staré kanalizace a 107 let starého vodovodu v centru města, v ulicích Velká Hradební, Bratislavská a Stroupežnického.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě byla uvedena do provozu roku 1926. Tvoří ji úseky z betonu vejčitého profilu 700/1050 mm, obdélníkového profilu 900/1000 mm a potrubí o vnitřním průměru 500 mm. Stoky jsou ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka: vykazují korozi místy nad 50 %, posunuté a netěsné spoje, praskliny, deformace, vypadané kusy potrubí, průchody cizích těles i závaly. V důsledku toho vznikají četné kaverny. Vodovodní řady z litiny vnitřního průměru 150, 125 a 80 mm byly vybudovány již v roce 1910. Kvůli poruchovosti budou řady vedené v souběhu s kanalizací nahrazeny novými.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci použije kamenina vnitřního průměru 600 mm v celkové délce 124 metrů a vnitřního průměru 500 mm v celkové délce 124,4 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 295 metrů a potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce154,8 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, výstavba kanalizačních šachet, osazení podzemních hydrantů a napojení na stávající navazující řady a stoky. Stávající kanalizace bude včetně šachet zrušena zaplavením popílkem příp. betonem. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu v místních komunikacích. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. září 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (zhotovitel počítá se zahájením prací 22. září 2017). Stavba je rozdělena do tří etap, z nichž první a třetí jsou zahrnuty do této investiční akce: 1. etapa má být dokončena do 30. listopadu 2017 a 3. etapa do 30. června 2018. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s plánovanou investiční akcí města k rekonstrukci komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí n. Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb a to o celkovém objemu investic 132 mil. Kč bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies