ÚV Souš, Desná, doplnění kalolisu

ÚV Souš, Desná, doplnění kalolisu
31.07.2018 – 31.12.2018
Předmětem stavby je doplnění kalolisu na úpravně vody Souš.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je doplnění kalolisu na ÚV Souš. Provoz stávajícího kalolisu je prakticky nepřetržitý 24 hod a 7 dní v týdnu. Z důvodu velké nadmořské výšky ÚV Souš není možné odvodňovat po většinu roku kal na kalových polích.

Z toho důvodu dojde k instalaci druhého kalolisu stejné kapacity jako stávající včetně druhé reakční nádrže. Odvodněný kal bude odváděn novým bezhřídelovým šnekovým dopravníkem, který naváže na stávající dopravník.

Součástí dodávky bude jedno plnící vřetenové čerpadlo, dvě dávkovací čerpadla flokulantu a dva průtokoměry. Součástí budou drobné stavební úpravy související s dodávkou technologie. Realizace nebude mít dopad do kvality pitné a odpadní vody po dobu rekonstrukce.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. července 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies