Varnsdorf, Táborská - rekonstrukce kanalizace

Varnsdorf, Táborská - rekonstrukce kanalizace
29.10.2018 – 15.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 79,20 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Táborská se nachází betonová kanalizace rozměru DN 250. Kamerová prohlídka prokázala korozi betonu, kaverny, praskliny, je viditelná zemina, stoka je zdeformovaná. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení cca. 10 kanalizačních přípojek z okolních nemovitostí a dále přepojení uličních vpustí.

Dojde k výměně potrubí za nové potrubí z kameniny průměru DN 250, budou použity trouby hrdlové, oboustranně glazované tř. 160. Napojení na nově budované kanalizační šachty bude provedeno pomocí trouby zkrácené s neglazovaným vnějším povrchem a trouby zkrácené glazované, aby bylo zaručeno kloubové napojení na novou šachtu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. října 2018, vlastní stavební práce tak začaly ve 44. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies