Velké Žernoseky, Nad Vinařstvím – rekonstrukce vodovodu

Velké Žernoseky, Nad Vinařstvím – rekonstrukce vodovodu
10.04.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 218 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem litinového potrubí vnitřního průměru DN 80. Byl uveden do provozu roku 1932 a dnes je ve špatném technickém stavu, je dožilý, inkrustovaný a poruchový. Z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. V souběhu s vodovodem se nachází kanalizace, která je z roku 2005, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude stávající vodovodní řad v délce 217,80 metrů nahrazen za potrubí z polyetylenu PE100 RC vnitřního průměru DN 90. Na řadu je celkem 12 stávajících přípojek, které budou v rámci rekonstrukce přepojeny. Dále budou v rámci rekonstrukce obnoveny 2 ks podzemního hydrantu. Stavba bude prováděna v koordinaci s pokládkou vedení NN (ČEZ Distribuce) a VO (obec Velké Žernoseky). Vzhledem k hloubce uložení bude pokládka vodovodu prováděna jako první v pořadí.

V rámci projektové přípravy byl proveden stavebně technický průzkum a pasportizace vinných sklepů zámku Velké Žernoseky. Na základě zjištěných skutečností budou v rámci stavby provedeny opatření na ochranu klenby sklepa a to tak, že uvnitř sklepa bude provedena výdřeva v délce cca 6 m a výkopy v místě křížení klenby budou prováděny ručně tj. v délce cca 15 m.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. dubna 2018. Stavební práce začnou v týdnu od 23. dubna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. července 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 9. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies