Vroutek, Pod Hájem, Karlovarská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Vroutek, Pod Hájem, Karlovarská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22.03.2018 – 14.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 231,4 metrů a vodovodu v délce 367,7 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodu z azbestocementu průměru DN 150, pocházející z roku 1971, a úsek z litiny průměru DN 100 z roku 1973. Vodovod je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka úsek kanalizace z kameniny průměru DN 400 a úseky z betonu průměru DN 400 a DN 500. Stoky byly uvedeny do provozu v roce 1989. Potrubí vykazuje korozi nad 50 %, prasklin ve dně, a netěsné spoje. Z uvedených důvodů se rozhodla SVS k provedení rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávající kanalizace za nové potrubí z kameniny průměru DN 400 mm. Rekonstrukce bude realizována jednak výkopovou technologií v délce 64,0 metrů, tak i bezvýkopovou metodou sanační vystýlkou DN 400mm v délce 167,40 m a tím je rozdělena do dvou úseků. Celková délka rekonstruované kanalizace bude 231,40 metrů.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu a přílož nového potrubí vedeného v komunikaci v majetku města Vroutek, SŽDC a PÚ, v celkové délce 367,70 metrů, vč. přepojení vodovodních přípojek. Stávající potrubí LTH DN 150 a 100 bude z výkopu odstraněno. Pro požární zajištění území bude osazen nový nadzemní hydrant H1 v ul. Karlovarská.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. března 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (16. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 22. srpna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 14. 12. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies