Vršovice - rekonstrukce vodovodu

Vršovice - rekonstrukce vodovodu
06.03.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 1736,5 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady různého stáří, materiálu i dimenze. Jednotlivé úseky byly postaveny v letech 1963 a 1975, převážně z litiny, oceli a polyetylenu, průměru DN 40 až DN 150. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodních řadů v celkové délce 1 736,5 metrů. Stavba je rozdělena podle rekonstruovaných řadů na jednotlivé inženýrské objekty. Jedná se o rekonstrukci řadů ve stávající trase a stávající hloubce uložení řadů. Stavba je částečně navržena bezvýkopovou technologií berstlining, kdy bude do starého potrubí vtahováno potrubí nové při současné destrukci stávajícího potrubí, zčásti bude rekonstrukce prováděna v otevřeném výkopu. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Jednotlivé úseky:

  • IO 01:DN 100 (d110) HDPE PE 100 RC –225,5 m

  • IO 02:DN100 (d110) HDPE PE 100 RC – 25,5 m + DN 80 (d90) HDPE PE 100 RC – 153,5 m

  • IO 02.1:DN 50 (d63) HDPE PE 100 RC – 143,5 m

  • IO 02.2:DN 50 (d63) HDPE PE 100 RC – 98,0 m

  • IO 03:DN 80 (d90) HDPE PE 100 RC – 212,5 m

  • IO 03.1:DN 50 (d63) HDPE PE 100 RC – 59,0 m

  • IO 03.2:DN 50 (d63) HDPE PE 100 RC – 39,0 m

  • IO 04:DN 80 (d90) HDPE PE 100 RC – 375,0 m

  • IO 05:DN 80 (d90) HDPE PE 100 RC – 300,0 m

  • IO 05.1:DN 80 (d90) HDPE PE 100 RC – 105,0 m

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. března 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech (16. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6. září 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies