Výsluní, č. p. 121 - 97 a 117 - 30, rekonstrukce vodovodu

Výsluní, č. p. 121 - 97 a 117 - 30, rekonstrukce vodovodu
20.04.2018 – 31.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 366,8 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1967. Vodovodní řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový, z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Dále prověřila kamerová prohlídka kanalizaci, je tvořena potrubím z PVC průměru DN 300 mm, a pochází z roku 1997. Stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 366,8 metrů. Provádění stavby je navrženo výkopově - pokládkou nového vedení v pažené či nezapažené rýze. Předmětem obnovy je hlavní řad v délce 244,60 m, včetně tří bočních řadů v délkách 3 m, 7 m a 8 m a jednoho bočního řadu délky 34 m. Stávající potrubí bude nahrazeno novým polyethylenovým potrubím PE 100 d90x5,4 mm a d63x3,8 mm. Potrubí bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v původní trase a niveletě.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. dubna 2018. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (18. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies