Žatec, E. Krásnohorské, Sv. Čecha - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, E. Krásnohorské, Sv. Čecha - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.02.2018 – 27.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 259,05 metrů a vodovodu v délce 345,6 metrů.


Více o stavbě:

V ulici E. Krásnohorské se nachází úsek vodovodu z litiny průměru DN 80 mm z roku 1955. V ulici Sv. Čecha je vodovod rovněž z litiny, průměru DN 200 mm, a také pochází z roku 1955. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové. V souběhu s vodovodem ve vzdálenosti cca. 1 – 2 metry se nachází kanalizace. V ulici E. Krásnohorské se jedná o úsek z betonu DN 400 mm a úsek z betonového vejce průměru 500/750 mm z roku 1978. Kamerová prohlídka prokázala havarijní stav, potrubí vykazuje korozi nad 50 %, díry ve dně, kaverny, nevyhovující šachty. V ulici Sv. Čecha je stoka tvořena betonovým potrubím DN 500 mm z roku 1978. Potrubí rovněž vykazuje korozi, praskliny, ovalitu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávající kanalizace v celkové délce 259,05 metrů: úsek A v délce 98,40 metrů kamenina DN 500, úsek A1 v délce 93,0 metrů kamenina DN 400, úsek A2 v délce 60,35 metrů kamenina DN 300, úsek A3 v délce 7,30 metrů kamenina DN 300.

Dále dojde k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 345,6 metrů . Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny: úsek B v délce 120,2 metrů DN 150, úsek B1 v délce 101,4 metrů DN 80 a úsek B2 v délce 124 metry DN 80.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet, a přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny začátkem května (18./19. kalendářní týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 27. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies