Žatec, Rafaela Ungara – rekonstrukce vodovodu

Žatec, Rafaela Ungara – rekonstrukce vodovodu
25.04.2018 – 30.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 227,1 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodu z litiny průměru DN 80 mm z roku 1955. Vodovodní řad je zastaralý a inkrustovaný, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu v celkové délce 227,1 metrů. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií burstlining, kdy dochází k zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení. Nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu. Součástí stavby je přepojení přípojek, výměna 3 ks šoupátek DN 80 mm a 1 ks podzemního hydrantu DN 80 mm. Stavba je koordinována s investiční akcí města Žatec k obnově komunikace.

Rekonstruovaný řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2018. Stavební práce začnou v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. července 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies