Železný Brod, Brodecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Železný Brod, Brodecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
23.05.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 365 metrů a kanalizace v délce 321 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Brodecká se nachází vodovodní řad, tvořen litinovým potrubím DN 150, uvedeným do provozu v roce 1932. Potrubí je vzhledem ke svému stáří již zastaralé, zkorodované a opakovaně poruchové. Dále se zde nachází kanalizační stoka z kameniny DN 300 z roku 1971. Kamerová prohlídka prokázala poškození stoky, netěsné spoje, popraskané trouby a prorůstající kořeny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Stavba vodovodu bude prováděna v otevřeném paženém výkopu, kanalizace bude opravena bezvýkopově zatažením kompozitního rukávce do stávajícího kameninového potrubí. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d160.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2018. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 23. září 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies