Železný Brod, Bzí – rekonstrukce vodovodu

Železný Brod, Bzí – rekonstrukce vodovodu
13.04.2018 – 31.05.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 424 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1931, a úsekem z litiny DN 60 z roku 1932. Řady jsou již zastaralé, zkorodované a poruchové, z toho důvodu rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstrukce bude probíhat v celkové délce 424,00 m, vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek a propojení všech stávajících odbočujících řadů na hranici komunikace v trase rekonstrukce.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena z polyetylenového potrubí PE 100RC d90 (vodovodní řad „1“, PE 100RC d90 – 124,0 metrů, propojení stáv. vodovodů PE 100RC d90 – 16,0 metrů + přepojení přípojek 4 ks, vodovodní řad „2“, PE 100RC d90 – 300,0 metrů, propojení stáv. vodovodů PE 100RC d90 – 14,0 metrů, přepojení přípojek 13 ks). V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce v těchto dnech začínají. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies