Železný Brod, vodojem Bzí, rekonstrukce

Železný Brod, vodojem Bzí, rekonstrukce
16.10.2018 – 31.12.2018
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu.


Více o stavbě:

Vodojem se nachází v severovýchodní části obce Bzí, která je součástí města Železný Brod. Do provozu byl uveden v roce 1932. Jedná se o nadzemní vodojem se zapuštěnou akumulací pod terénem. Jde o jednokomorový vodojem tvořený kruhovou akumulační nádrží. S manipulační komorou je akumulační nádrž propojena vstupem přímo bez oddělení. Manipulační komora je řešena jako dvoupodlažní betonový monolitický objekt.

Lokalita stavby se rozkládá na svažitém území jihozápadním směrem v nadmořské výšce 487,50 – 491,30 m n. m. Vodojem slouží k akumulaci pitné vody před spotřebištěm v obci Bzí. Pitná voda je přiváděna vodovodem z ÚV Souš, je vedena přes vodojem Krásná 2x400 m3, vodojem Alšovice 2x150 m3 a vodojem Dupanda 2x100 m3.

Rekonstrukce vodojemu je navržena z důvodu staří vodojemu a četných poruch na potrubí a armaturách. Dojde tak k výměně potrubí v armaturní, manipulační a akumulační komoře, tvarovky a armatury budou z tvárné litiny a potrubí z polyetylenu.

Stavba bude probíhat během kompletní odstávky vodojemu. Náhradní zásobování pitnou vodou bude řešeno pomocí provedeného bypassu. Zásobování spotřebiště bude probíhat pomocí mobilní cisterny.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. října 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies