Žitenice, nad OÚ - rekonstrukce vodovodu

Žitenice, nad OÚ - rekonstrukce vodovodu
13.09.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 189 metrů.


Více o stavbě:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu z litiny LT DN 80 z roku 1910 v jeho stávající trase a niveletě. Rekonstruovaný vodovod bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylenu PE – HD (PE 100 RC plus) d 90 x 5,40 mm v celkové délce 189 metrů.

Trasa vodovodního řadu určeného k rekonstrukci začíná v km 0,000 napojením na stávající vodovod LT DN 80 v křižovatce s ulicí Skalická, odtud povede vodovod nad Obecním úřadem (č.p. 118) v zámkové dlažbě, poté přechází do úzké uličky (tráva/štěrk), dále trasa pokračuje v silnici a končí u objektu rodinného domu č.p. 216 napojením na stávající vodovod PE 90.

Celá trasa rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem. Potrubí v rýze bude ukládáno do pískového lože tl. 100 mm (kopaný písek, zrna do 8 mm). Pod pískovým ložem musí být dno rýhy urovnáno do roviny a zbaveno kamení, aby potrubí leželo rovnoměrně v celé délce. V rekonstruovaném úseku budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

Zásobování pitnou vodou v době stavby bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem z potrubí HDPE d63 v kombinaci se svěrnými mechanickými tvarovkami a kulovými uzávěry. Potrubí provizorních přípojek HDPE d32 bude zavedeno až k vodoměrným sestavám jednotlivých domů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2018. Stavební práce právě začaly a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny nejpozději do 30. listopadu 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies