Bedřichov – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Bedřichov – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.09.2018 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 303,5 metrů a vodovodu v celkové délce 439,6 metrů.


Více o stavbě:

V dané lokalitě se nachází v souběhu s kanalizací a místy na soukromých pozemcích úseky vodovodu z oceli rozměru DN 100 a úseky z PVC rozměru DN 80. Potrubí jsou poruchová a velký problém spočívá s přístupy na pozemky při opravách. Stoka je v předmětné části tvořena úsekem z PVC a úsekem z kameniny průměru DN 300. Potrubí je ve špatném technickém stavu, plastová potrubí jsou prohnutá, s netěsnými spoji, dochází k silnému nátoku balastních vod. Kameninové potrubí je v některých částech v protispádech. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace tak, aby bylo zajištěno gravitační odvádění splaškových vod. Kanalizace bude napojena na stávající stoku a splaškové vody jsou odváděny na ČOV Liberec. Celková délka kanalizace bude 303,5 metrů a bude provedena z kameninových trub hrdlových KTH DN 300. Dále bude provedena výstavba nového vodovodu, který je členěn na vodovodní řad V1 (IO 02.1) z vysokohustotního polyetylenu PEHD profilu d90 délky 293,4 metrů a vodovodní řad V2 (IO 02.2) rovněž z PEHD profilu d 90 o délce 146,2 metrů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. září 2018. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2019. Tento termín představuje dokončení finálních povrchů komunikací. Do konce roku 2018 bude stavba dokončena s provizorními povrchy z recyklátu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies