Bílence, Voděrady - rekonstrukce vodovodu

Bílence, Voděrady - rekonstrukce vodovodu
11.04.2018 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1082,9 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny průměru DN 80 mm a úsekem z azbestocementu DN 150 mm, pochází z roku 1970. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové, z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Stávající vodovod slouží jako přivaděč mezi obcí Bílence a místní částí Voděrady. Jde o přivaděč z vodojemu Údlice, který zásobuje především obce Údlice, Přečáply, Nezabylice, Lažany, Hrušovany, Bílence a za rekonstruovaným úsekem Voděrady a Škrle. Stávající vodovodní potrubí bude nahrazeno novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu PEHD RCplus DN150 SDR17. Výměna v prvních 295,0 metrech od začátku v obci Bílence od oplocené zahrady až za křížení se silnicí III. tř. Bílence – Voděrady je navržena pomocí bezvýkopové technologie. Dále dojde k rekonstrukci zásobního řadu (řad 2) ve Voděradech v délce 201,1 metrů, které bude ve stávající trase nahrazeno novým potrubím PEHD100RCplus DN80 SDR17. V obci Bílence dojde ještě k rekonstrukci souběžného vodovodu LT DN80 s popsaným přivaděčem na pozemcích p.p.č. 45/7 a 45/2. Potrubí v délce 41,2 m je ve špatném technickém stavu a bude ve stávající trase vyměněno za nové z PEHD100RCplus DN5/4“ SDR17 (řad 3) pomocí zatažení nového potrubí do starého reliningovou metodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. dubna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (21. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 11. října 2018.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies