Bílina, ČOV - instalace mostové váhy

Bílina, ČOV - instalace mostové váhy
04.10.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Bílina.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Bílina s kapacitou 19100 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 1994. V letech 2008-2010 prošla celkovou rekonstrukcí jako součást projektu Dolní Labe. Čistírna čistí odpadní vody města Bíliny a oblasti v okolí: Bílina-Újezd, Chudeřice u Bíliny, Hostomice nad Bílinou, Chotějovice, Světec. ČOV pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Bílina. Na základě nové legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka vahy je 18 metrů. Váha je samoobslužná.

Na ČOV bude uvnitř areálu před kalovými poli umístěna mostová váha. Váha bude osazena do stávající panelové zpevněné plochy. Váha je osazena s ohledem na místní terén na kótě 197,20 m n. m. Váha bude lícovat s panelovou plochou. Zemní práce kolem váhy jsou součástí dodávky váhy.

Specifikace váhy:

  • GRAVEX concrete, váha se skládá ze dvou modulů 9m + 9m
  • Délka váhy: 18 m
  • Šířka váhy: 3 m
  • Max. váživost: 30t/40t/50t/60t
  • Dílek stupnice:10kg/20kg

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. října 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019. 

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies