Bílina, Spojovací, Břežánská – rekonstrukce přivaděče

Bílina, Spojovací, Břežánská – rekonstrukce přivaděče
23.08.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce části přivaděče Most – Všechlapy, v Bílině v úseku Spojovací, Břežánská.


Více o stavbě:

Jedná se o havarovaný úsek ocelového přivaděče DN 600 „oblastního vodovodu Přísečnice“, který je v provozu od roku 1975. Přivaděč je umístěný na konzolích na pravobřežní zdi koryta řeky Bíliny. V předmětném úseku došlo v únoru tohoto roku ke zhroucení stávajících ocelových podpěr ukotvených v betonových blocích. Jedná se o polovinu délky přivaděče umístěného v korytě řeky Bíliny, druhá část zůstala neporušena. Přivaděč byl v celé délce umístění ve vodoteči v roce 2006 nově izolován dvouvrstvou izolací ORSTECH LSP H a opláštěn TI-ZN plechem o tl. 0,6 mm.

Předmětem stavby je rekonstrukce havarované části přivaděče v Bílině, a to v úseku od napojení na stávající sklolaminátové potrubí DN 500 po napojení na stávající konec ocelového potrubí DN 600 (nehavarované části řadu). Celková délka rekonstrukce je 224 metrů. Rekonstrukce vodovodního přivaděče bude probíhat ve stávající trase.

Další parametry stavby:

  • rekonstrukce stávajících ocelových podpěr potrubí uvnitř toku – celkem 35 ks podpěr

  • rekonstrukce vodovodního přivaděče z litinových hrdlových trub DN 500 s jištěnými spoji typu BLS – celková dl. 212 m

  • rekonstrukce vodovodního přivaděče z ocelových trub DN 600 – celková dl. 12 m

  • tepelná izolace potrubí dvojicí pásy z keramické vlny o celkové tloušťce 120 mm – délka 218 m

  • opláštění vnějšího povrchu trub (tepelné izolace) Ti-Zn plechem tl. 0,6 mm – celková délka 218 m

Probíhají přípravné stavební práce, demontují se stávající kotvy, a v průběhu 43. kalendářního týdne začne pokládka potrubí. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 3. 2019. (z důvodu změny technologie upevnění potrubí).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies