Bohušovice n. O., Terezínská, Nová a Zahradní – rekonstrukce vodovodu

Bohušovice n. O., Terezínská, Nová a Zahradní – rekonstrukce vodovodu
09.05.2019 – 31.12.2019
V Bohušovicích nad Ohří, v ulicích Terezínská, Nová a Zahradní, proběhne rekonstrukce vodovodu v celkové délce 401,5 metrů pro cca 870 napojených obyvatel.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny průměru DN 100 mm z roku 1973. Vodovod je dožilý, inkrustovaný, s narůstajícím počtem poruch, proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena ve stávající trase a nivelitě. Stávající vodovod bude nahrazen novým vodovodním potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE PE 100, RC+, SDR17, PN10, d110x6,6 mm (DN100) s PE ochranným pláštěm v celkové délce 401,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek a napojení na vedlejší řady.

Stavba bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí metodou berstlining – spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí, a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Rekonstrukce vodovodu je navržena s rozdělením na 3 samostatné úseky (Zahradní, Nová, Terezínská).

V úseku 1 (řad 1, st. km 0,0 – 0,138) bude použit provizorní vodovod kontinuálního náhradního zásobování z potrubí HDPE d90, v délce cca 150 m a budou na něj provizorně přepojeny vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem – 2 ks. Dále dojde k přepojení vedlejšího vodovodního řadu PVC 110. Provizorní vodovod bude veden od stávajícího šoupěte DN100 na křižovatce ulic Masarykova - Zahradní po stávající hydrant na křižovatce ulic Zahradní – Nová. Provizorní vodovod bude veden mimo komunikaci.

V úseku 2 (řad 1, st. km 0,138 – 0,260) bude použit provizorní vodovod kontinuálního náhradního zásobování z potrubí HDPE d90, v délce cca 130 m a budou na něj provizorně přepojeny vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem – 4 ks. Provizorní vodovod bude veden od zrekonstruovaného úseku č. 1 (od hydrantu Hp1) za zatahovací jámu za čp. 342 s napojením na stávající vodovod LT DN100. Provizorní vodovod bude veden mimo komunikaci. V místě křížení s místní komunikací u čp. 349 bude provedeno vedení v rýze se zásypem.

V úseku 3 (řad 1, st. km 0,260 – 0,401) bude použit provizorní vodovod kontinuálního náhradního zásobování z potrubí HDPE d90, v délce cca 130 m a budou na něj provizorně přepojeny vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem – 3 ks. Provizorní vodovod bude veden od stávajícího šoupěte DN100 na křižovatce ulic Masarykova – Terezínská po přípojku k objektu čp. 343. Provizorní vodovod bude na konci zaslepen. Na zrekonstruovaném úseku č. 2 bude uzavřeno sekční šoupě. Po dokončení rekonstrukce vodovodu ve 3 stavebním úseku bude provedeno zokruhování vodovodního potrubí.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou cca v půlce srpna. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies