Česká Lípa, ČOV - instalace mostové váhy

Česká Lípa, ČOV - instalace mostové váhy
29.10.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Česká Lípa.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Česká Lípa s kapacitou 60 000 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 1982. V letech 2009 až 2011 prošla celkovou stavebně-technologickou rekonstrukcí v rámci původního projektu Čistá Ploučnice. ČOV Česká Lípa čistí aglomeraci města Česká Lípa a obcí Stará Lípa, Dubice u České Lípy, Dolní Libchava, Lada, Horní Libchava, Žizníkov.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy. Na základě legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka vahy je 18 metrů. Váha je samoobslužná. Váha bude umístěna ve stávajícím oploceném areálu ČOV, mezi strojovnou kalového hospodářství, provozní budovou, a biologickou částí (stará linka).

Specifikace váhy:

  • GRAVEX concrete, váha se skládá ze dvou modulů 9m + 9m
  • Délka váhy: 18 m
  • Šířka váhy: 3 m
  • Max. váživost: 50 t
  • Dílek stupnice: 20 kg

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. října 2018. Vlastní stavební práce začnou ve 47. kalendářním týdnu a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019. 

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies