Česká Lípa, ČOV – optimalizace provozu

Česká Lípa, ČOV – optimalizace provozu
28.03.2019 – 31.12.2020
Na ČOV v České Lípě provedeme výměnu stávajících zdrojů vzduchu pro regeneraci a nitrifikaci.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Česká Lípa s kapacitou 60 000 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 1982. Následně ČOV prošla celkovou rekonstrukcí v rámci projektu „Čistá Ploučnice“, se zahájením realizace v roce 2009 a ukončením v listopadu 2011. ČOV Česká Lípa čistí oblast obcí Česká Lípa, Stará Lípa, Dubice u České Lípy, Dolní Libchava, Lada, Horní Libchava, Žizníkov a pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním fosforu.

Předmětem stavby je výměna stávajících zdrojů vzduchu pro regeneraci a nitrifikaci, které postupně dožívají, a nevykryjí všechny stavby v průběhu dne, za nové zdroje vzduchu. Cílem je optimalizace dodávky vzduchu do biologického stupně ČOV včetně úpravy rozvodů vzduchu a drobné stavební úpravy spojené s výměnou zdrojů vzduchu. Výměnou zařízení bude dotčen objekt strojovny kalového hospodářství, kde je umístěna dmychárna.

Technické parametry:

  • 2 ks dmychadel do regenerace (2x 2400 m3/h)

  • 2 ks dmychadel do nitrifikace (2x 3200 m3/h)

  • stávající 1x HV turbo 4700 m3/hod bude sloužit jako záloha

  • zbývající dmychadla budou šetrně demontována.

Samotná lhůta výstavby výše uvedené stavby bude trvat maximálně 7 měsíců od předání staveniště.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. března 2019. Vlastní stavební práce budou zahájeny v průběhu května. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 28. října 2019. Následovat bude roční zkušební provoz.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies