Česká Lípa, vodojem Hůrka 1B – rekonstrukce

Česká Lípa, vodojem Hůrka 1B – rekonstrukce
19.02.2019 – 31.08.2019
Předmětem stavby je komplexní stavebně-technická rekonstrukce vodojemu.

Více o stavbě:

Jedná se o dvoukomorový zemní vodojem, který byl uveden do provozu v roce 1984.

Vodojem Hůrka 1B je dvoukomorový vodojem za spotřebištěm s technologickým vystrojením převážně v suterénu armaturní komory. Litinové a ocelové potrubí je na vnějším povrchu poškozeno korozi, a uvnitř se silnou inkrustací. Vlastní akumulační nádrže jsou tvořeny železobetonovou monolitickou vanou. Nosný systém je stěnový bez vnitřních podpor. Strop vodojemu je zhotoven z dutinových předpjatých panelů.

Většina armaturního vystrojení je původní a technicky stav odpovídá době vzniku vodojemu a je na hranici životnosti.

V armaturní komoře se nachází převážná část technologických rozvodů vodojemu, zejména uzavíracích armatur. Veškeré potrubí a armatury budou demontovány a nahrazeny novými. Bude doplněno měření průtoku vody na plnícím a odtokovém potrubí. V manipulační komoře se nachází plnící potrubí. Veškeré potrubí bude demontováno a nahrazeno novým.

V dělící stěně mezi manipulační komorou a akumulačními komorami budou provedeny dva nové prostupy, které budou těsněny pomocí segmentového těsnění s nerezovými prvky. V akumulačních komorách se nachází potrubí havarijního přepadu, plnící potrubí a vtokové koše na odtoku do spotřebiště. Veškeré potrubí bude demontováno a nahrazeno novým.

Práce budou prováděny při kompletní odstávce vodojemu, který bude zastoupen sousedním vodojemem Hůrka 1a. Práce budou prováděny v co nejkratší době po dohodě s provozem vodovodů v České Lípě.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce budou zahájeny v nejbližších dnech, samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies