Český Dub, U Cihelny - rekonstrukce vodovodu

Český Dub, U Cihelny - rekonstrukce vodovodu
29.05.2019 – 29.08.2019
V Českém Dubu, v ulici U Cihelny, provedeme rekonstrukci poruchového a zamrzajícího vodovodu v délce 180 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stávající vodovod z PVC DN 90 mm, který byl uveden do provozu v roce 1992. Potrubí je uložené v nedostatečné hloubce 70 – 80 cm a při nižších teplotách zamrzá. Zároveň na vodovodu evidujeme již 6 poruch, a proto se rozhodla SVS provést rekonstrukci.

Stoka je zde tvořena potrubím z PVC DN 300 mm z roku 1993, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 180 metrů. Rekonstruovaný vodovod začíná v zatravněné ploše u oplocení areálu SčVK a pokračuje v místní komunikaci ulicí U Cihelny k domu č. p. 101, kde se stáčí doleva a končí na konci komunikace u domu č. p. 103. Trasa vodovodu je vedena téměř v celé své délce v místní asfaltové komunikaci, pouze na začátku rekonstrukce je veden úsek cca 3 metry v zatravněné ploše.

Stávající vodovod bude rekonstruován potrubím z vysokohustotního polyetylenu PE-HD 90x5,4 SDR 17, zároveň dojde k přepojení 7 ks vodovodních přípojek. Stavba proběhne v otevřeném výkopu.

Při rekonstrukci vodovodu dojde vzhledem k malé šíři komunikace (cca 3 m) k úplné uzavírce komunikace bez možnosti objízdné trasy. V ul. U Cihelny bude prováděna rekonstrukce vodovodu po cca 50 m úsecích, za úplné uzavírky komunikace. Průjezd ulice Polní v celé délce tak nebude možný. Aktuálně prováděný stavební úsek (do cca 50 m) bude vždy kompletně uzavřen, s umožněním příjezdu z obou stran pro dopravní obsluhu, majitele okolních nemovitostí a záchranné složky.

Vodovodní řad bude  při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno přepojením na provizorní vodovod.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. května 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou na přelomu června a července. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena tři měsíce od předání staveniště, tj. nejpozději do 29. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies