Chomutov, Jiráskova, u pošty - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Jiráskova, u pošty - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
18.03.2019 – 30.09.2019
V Chomutově, v části Jiráskovy ulice u pošty, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu z roku 1910 a popraskaná kanalizace z roku 1920 pro 50 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovodní řad DN 125 mm, uvedený do provozu v roce 1910. Technický stav odpovídá stáří, potrubí je inkrustované a dožilé. Stoka je tvořena z betonu DN 500 mm a pochází z roku 1920, kamerová prohlídka prokázala praskliny a tvořící se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 98,30 metrů kanalizace a 109 metrů vodovodu, v části od křižovatky s ulicí Erbenova směrem do křižovatky s ulicí Kostnická.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500. Součástí stavby je i přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna v původní trase. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100, zároveň dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek. Vodovod bude umístěn v převážné části v nové trase, v souběhu s kanalizační stokou.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Na poslední květnový týden počítá harmonogram s vytýčením stavby a stávajících inženýrských sítí, dojde ke zřízení staveniště, a začne  frézování komunikace.

Vlastní stavební práce začnou ve 23. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 30. 9. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies