Chomutov, Resslova, Čermákova, rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Resslova, Čermákova, rekonstrukce vodovodu
14.05.2019 – 31.10.2019
V Chomutově, ul. Resslova a Čermákova, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu z roku 1920 v celkové délce 351,2 metrů pro cca 80 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Chomutov, které zde bude provádět svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V ulici Resslova se nachází ocelový vodovodní řad DN 100 mm, uvedený do provozu v roce 1920. V ulici Čermákova je vodovod také tvořen ocelovým potrubím DN 100 z roku 1920. Stav vodovodních čadů odpovídá stáří, potrubí je inkrustované a dožilé. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kromě technického stavu řadů koordinujeme naší stavbu se statutárním městem Chomutov, které bude provádět svou investiční akci.

Co se kanalizace týče, ta je tvořena potrubím z PVC z roku 1995. Stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 351,2 metrů. V ulici Čermákova budou práce probíhat v rozsahu ulic Višňová – Karla Čapka. V ulici Resslově se stavba týká úseku mezi ulicemi Karla Čapka a Alešova. Stavba bude prováděna pokládkou nového vedení v pažené rýze, včetně odstranění resp. zneprůchodnění původních konstrukcí a přepojení přípojek.

Rekonstrukce vodovodu bude realizována za provozu. Objekty napojené na rekonstruovaný řad A v rozsahu ulic Višňová – Podhorská budou po dobu rekonstrukce zásobovány provizorním vodovodem napojeným na řad na začátku rekonstrukce. Objekty napojené na rekonstruovaný řad A v rozsahu ulic Podhorská – Karla Čapka budou po dobu rekonstrukce zásobovány provizorním vodovodem napojeným na již zrekonstruovaný úsek řadu za uzlem v křižovatce s ulicí Podhorskou. Objekty zásobované řadem B budou po dobu rekonstrukce zásobovány provizorním vodovodem napojeným na řad OC DN 100 vedoucí z ulice Karla Čapka. Na provizorní vodovod bude napojen i řad PE 90.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. května 2019. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou na přelomu června a července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Stavbu koordinujeme se statutárním městem Chomutov, které plánuje rekonstrukci ulice Čermákova v rozsahu ulic Višňová - Podhorská. Součástí rekonstrukce je obnova povrchů (kompletní skladba včetně konstrukčních vrstev), rekonstrukce sloupů veřejného osvětlení včetně kabelů a výstavba nového odvodnění ulice (dešťová kanalizace, vsakovací galerie).

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies