Chomutov, Zadní Vinohrady – rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Zadní Vinohrady – rekonstrukce vodovodu
14.05.2019 – 31.08.2019
V Chomutově, v ulicích Vítězslava Nezvala a Zadní Vinohrady, budou zrekonstruovány poruchové úseky vodovodu v celkové délce 822 metrů pro cca. 5 000 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z roku 1976, úsek  z PVC d160, úsek z polyetylenu PE d110 a úsek z litiny DN 100 mm. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Z tohoto důvodu a v koordinaci s plánovanou revitalizací sídliště se rozhodla SVS provést rekonstrukci. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 822 metrů.

Co se kanalizace týče, ta byla prověřena kamerovou prohlídkou, a rekonstrukci nevyžaduje.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v příslušných dimenzích. Výměna bude provedena převážně v otevřeném paženém výkopu. Původní potrubí bude vytěženo a odvezeno na skládku. Podchod pod teplovodním kanálem bude řešen bezvýkopově, osazením potrubí do ocelové chráničky. Část řadu F bude řešena bezvýkopově, protažením potrubí v návinu menší dimenze, stávajícím potrubím, které zůstane v zemi. Trasy jsou vedeny převážně v zeleni podél komunikace pro pěší a v prostoru zeleně mezi jednotlivě umístěnými bytovými domy.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. května 2019. Vlastní stavební práce probíhají od 21. kalendářního týdne. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies