Chotyně - rekonstrukce vodovodu

Chotyně - rekonstrukce vodovodu
07.08.2019 – 20.09.2019
V Chotyni vyměňujeme poruchové vodovodní řady v celkové délce 343 metrů. Stavba probíhá v koordinaci s obcí Chotyně, která plánuje provést svou investiční akci k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V obci Chotyně se nachází od čp. 46 po čp. 214 vodovodní řad z oceli průměru DN 80 a DN 100, uvedený do provozu v roce 1928. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází u čp. 199 vodovodní řad z polyetylenu, rok uvedení do provozu není znám. Potrubí je z nekvalitního materiálu a velice často poruchové. Z uvedených důvodů a v koordinaci s obcí a načasováním její investiční akce se SVS rozhodla k rekonstrukci vodovodních řadů v celkové délce 343 metrů.

Nové vodovodní potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d110 a d90 mm. Stávající vodovodní přípojky a propoje budou přepojeny na nové potrubí. Rekonstrukce je prováděna v otevřeném výkopu, potrubí je ukládáno na hutněný pískový podsyp tloušťky 100 mm (oblá zrna do 4 mm) a obsypáno směsí písku do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. srpna 2019. Vlastní stavební práce začaly cca v polovině srpna. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 20. září 2019. 

Stavba probíhá v koordinaci s obcí Chotyně, která naváže svou investiční akcí k obnově povrchů a osvětlení.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies