Chrastava, Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chrastava, Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
30.07.2019 – 15.10.2019
V Chrastavě, v ulici Hřbitovní, provedeme výměnu vodovodu z roku 1909 a kanalizace z roku 1910 pro cca 50 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Chrastava, které plánuje provést obnovu povrchů, a se společností ČEZ a jeho investiční akcí k rekonstrukci elektrických sítí.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1909. Potrubí je již dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300 mm a pochází z roku 1910. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka ve špatném technickém stavu. Potrubí kanalizace je popraskané, zkorodované, chybějí části stěn i dna, místy do kanalizace natékají balastní vody, a tvoří se kaverny. Proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v koordinaci s dalšími investičních akcemi v daném místě.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 266 metrů a kanalizace v délce 98 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm, dále budou vyměněny revizní šachty za betonové prefabrikáty DN 1000. Stávající přípojky do kanalizace budou přepojeny a napojení stoky DN 250 (v majetku města Chrastava) bude zachováno. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 mm. Stávající vodovodní přípojky a propoje budou při rekonstrukci zachovány a přepojeny na nové potrubí. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba SVS bude časově i věcně koordinována se statutárním městem Chrastava, které plánuje rekonstrukci komunikace v ul. Hřbitovní, a dále se společností ČEZ, který zde plánuje rekonstrukci el. sítí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 33. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies