Cvikov, Tovární – rekonstrukce vodovodu

Cvikov, Tovární – rekonstrukce vodovodu
28.03.2019 – 28.08.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 415 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Tovární se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 mm z roku 1954, který je již dožilý s narůstajícím počtem poruch, a úsek z polyetylenu DN 110 mm z roku 1972. Tento řad je proveden z nekvalitního materiálu a je často poruchový. Co se kanalizace týče, ta je tvořena potrubím z PVC, pochází z roku 1993. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 415 metrů.

Staré litinové potrubí a nekvalitní polyetylenové potrubí bude vyměněno za nové z vysokohustotního polyetylenu DN 100 mm, součástí stavby je i přepojení 13 ks přípojek k okolním nemovitostem. Armatury budou z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s šoupátkovými uzávěry.

Stavbu koordinujeme s městem Cvikov, které bude provádět obnovu povrchů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. března 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začaly ve 22. kalendářním týdnu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 28. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies