Děčín, Budapešťská, Fibichova, Jánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Budapešťská, Fibichova, Jánská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.09.2018 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 621 metrů a kanalizace v délce 676 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Budapešťská se nachází vodovod z litiny DN 80 uvedený do provozu v roce 1909, je umístěn v souběhu s kanalizací, místy ji křižuje. Inkrustace přesahuje 30 %. Kanalizace je v této ulici tvořena úseky betonového potrubí DN 300 (186 metrů) a DN 400 (253 metrů) a úsekem z PVC DN 400 (40 metrů) z roku 1956. Kamera prokázala poréznost rour, časté kaverny, korozi na úrovni 50 %, praskliny, a nedostatečné šachty. Ve Fibichově ulici je v provozu litinový vodovod DN 80 a úsek z litiny DN 80, rovněž z roku 1909. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím DN 400, které vykazuje praskliny, kaverny a deformaci stoky. V ulici Jánská je uložen vodovod z litiny DN 50 z roku 1909, stav odpovídá stáří. Kanalizace je tvořena úsekem z betonu DN 500, a úseky z kameniny DN 300 a DN 400, v provozu je od roku 1956. Kamerová prohlídka prokázala časté kaverny, praskliny, deformace, a chybějící části stoky. Z výše uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 621 metrů a kanalizace v celkové délce 676 metrů.

Pro rekonstrukci kanalizační stoky „A“ bude použito potrubí z oboustranně glazované kameniny DN 400 a DN 300 v délce 451 metrů. Součástí tohoto úseku je rovněž rekonstrukce 12 ks šachet DN 1000 a přepojení 49 ks přípojek. Stoka „B“ bude rekonstruována v délce 88 metrů rovněž za oboustranně glazovanou kameninu DN 400, 2 ks šachty DN 1000, a přepojení 17 ks přípojek. Stoka „C“ představuje úsek 53 metrů s použitím téhož potrubí rozměru DN 300, 2 ks prefabrikované šachty DN 1000, a 6 ks přípojek. Stoka „D“ je v délce 61 metrů o rozměru DN 300, 2 ks šachet (DN 1000 a DN 1200) a se 7 ks přípojek. Stoka „E“ je v délce 23 metrů a bude použito stejné potrubí o rozměru DN 300 spolu s jednou prefabrikovanou šachtou DN 1000. V délce 23 m v ulici Thunská bude přeložena kanalizace ze soukromého pozemku zahrady do veřejného pozemku vozovky.

Vodovod bude rekonstruován v ulicích Budapešťská a v ulici Fibichova ve společném výkopu s kanalizací. Pro společné uložení s kanalizací bude vodovod odkloněn od stávající trasy. V ulici Jánská bude uložen ve stávající trase. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena z velké části ve výkopu. V délce 25 m bude vodovod i kanalizace uložen bezvýkopově z důvodu nevhodného stávajícího umístění v úzké uličce, z důvodu objektu opěrné zídky a z důvodu podezděného plotu. Úzká ulička se nachází blízko křižovatky ulic Thunská a Budapešťská.

Vodovodní řad „A“ bude v délce 456 metrů vyměněn za polyetylenové potrubí DN 90, spolu výměnou 2 ks podzemních hydrantů DN 80, součástí stavby je i přepojení 24 ks přípojek. Řad „B“ v délce 89 metrů bude rovněž vyměněn za polyetylenové potrubí DN 90 a dojde k přepojení 4 ks přípojek. Řad „C“ je v délce 76 metrů, bude použito potrubí stejného materiálu v rozměru DN 63, a dojde k přepojení 3 ks přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. září 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. V tuto chvíli čeká zhotovitel na vydání zvláštního užívání komunikace. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. 

Stavba je koordinována s obnovou plynovodů v dané oblasti. Cílem koordinace je provedení celoplošné obnovy komunikací.

Je to jedna ze staveb kategorie obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies