Děčín, ČOV - instalace mostové váhy

Děčín, ČOV - instalace mostové váhy
29.10.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Děčín-Boletice.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Děčín-Boletice s kapacitou 68 000 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 2001. ČOV Děčín-Boletice čistí oblast obcí Boletice nad Labem, Křešice u Děčína, Březiny u Děčína, Děčín, Děčín-Staré Město, Vilsnice, Chrochvice, Podmokly, Horní Oldřichov, Bynov, Bělá u Děčína, Jílové u Děčína, Martiněves u Děčína, Krásný Studenec a pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy. Na základě legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka vahy je 18 metrů. Váha je samoobslužná. Váha bude umístěna v komunikaci mezi dosazovacími nádržemi a biologickou linkou. Zpevněné plochy kolem vah budou v tl. 410 mm.

Specifikace váhy:

  • GRAVEX concrete, váha se skládá ze dvou modulů 9m + 9m
  • Délka váhy: 18 m
  • Šířka váhy: 3 m
  • Max. váživost: 30t/40t/50t/60t
  • Dílek stupnice:10kg/20kg

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. října 2018. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies