Dubá, J. Roháče, Malá, Masarykovo náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dubá, J. Roháče, Malá, Masarykovo náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.09.2018 – 31.07.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 180 metrů a kanalizace v délce 230,2 metrů.


Více o stavbě:

V západní části Masarykova náměstí se nachází vodovodní řad z polyetylenu o rozměru DN 110 z roku 1982. Potrubí je silně poruchové, bylo provedeno z nekvalitního materiálu. Na řadu evidujeme již celkem 16 poruch. Dále pokračuje v ul. J. Roháče vodovodní řad z PVC o rozměru DN 110 rovněž z roku 1982. Potrubí leží v souběhu s kanalizační stokou, která je určena k rekonstrukci, a během zemních prací by mohlo dojít k jeho poškození. Na tomto řadu evidujeme 6 poruch.

V ul. Jana Roháče se nachází kanalizační stoky z betonu v dimenzích BE 250, BE 300, a BE 400. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, zdeformované, chybí části stěn a dna, je zkorodované, místy natékají balastní vody. V ul. Malá se nachází kanalizační stoka z PVC o rozměru 315 a stoka z betonu BE 200. Potrubí je zdeformované, popraskané, chybí části stěn a dna, zkorodované a místy není možno projet kamerou. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky z kameninových trub DN 400 (v délce 107,20 metrů) a DN 300 (v délce 123 metrů) v celkové délce 230,2 metrů, vč. přepojení kanalizačních přípojek, a rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, který bude proveden z vysokohustotního polyetylenu PEHD d110 v celkové délce 180,0 metrů, vč. přepojení vodovodních přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. září 2018. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 8. října 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 24. ledna 2019. Stavba je koordinována s městem Dubá, které bude provádět obnovu povrchů.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 7. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies