Duchcov, ČSOV Duchcov – plynárna úprava rozdělovacích objektů a dešťové zdrže

Duchcov, ČSOV Duchcov – plynárna úprava rozdělovacích objektů a dešťové zdrže
25.04.2019 – 16.12.2019
V Duchcově, v ul. Havířská, provedeme stavební úpravy na ČSOV Duchcov-plynárna, která čerpá odpadní vody cca. od 500 obyvatel části historického centra města.


Více o stavbě:

ČSOV Duchcov-plynárna se nachází v jižní části města a odvádí odpadní vodu z větší části historického centra. Splašky jsou čerpány na kmenovou stoku průměru DN 1200 do ulice Lípová, a dále tečou gravitačně na ČOV v Želénkách.

Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo při deštích k překročení kapacity kanalizace, k výtoku odpadních vod na povrch, a k zaplavování přilehlého soukromého objektu, bylo zadáno vypracování studie hydraulického stavu rozdělovacího objektu, dešťové zdrže a ČSOV s cílem zajistit stabilní provozní řešení.

Jedná se o rekonstrukci stávajících stavebních objektů ČSOV. Dojde k úpravě rozdělovacího objektu, dešťové zdrže a ČSOV.

Základní dispozice čerpací stanice zůstává původní. V rámci stavebních prací se navýší stěny dešťové zdrže a nátokové jímky o 0,55 m oproti stávajícímu stavu. Konstrukce dešťové zdrže a nátokové jímky jsou ze železobetonum navýšení obvodových stěn pro zvětšení kapacity bude rověž železobetonové, monolitické. Na novém zhlaví bude osazeno nové ocelové zábradlí v původní dispozici s bezpečnostními prvky. Pro sestup do dešťové zdrže a nátokové jímky se osadí nové nerezové žebříky. Na nátokové potrubí u rozdělovacího objektu bude osazen nový lapák štěrku. Nevyužívaný nátokový objekt bude odstraněn.

Ve vlastním objektu ČSOV budou provedeny opravy povrchů stropu tenkovrstvými sanačními hmotami, nadbetonávka podlahy bude provedena z betonu. U vjezdu bude nová zpevněná cementobetonová plocha. Bude opraveno oplocení a osazena nová vjezdová brána.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 25. října 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 16. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

 Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies