Duchcov, Nerudova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Duchcov, Nerudova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
08.07.2019 – 31.10.2019
V Duchcově, v Nerudově ulici, provádíme rekonstrukci vodovodu v délce 161,50 metrů a kanalizace v délce 162,30 metrů. Stavbu koordinujeme s městem Duchcov, které po ukončení naší stavby provede celoplošnou obnovu komunikace.


Více o stavbě:

U uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu průměru 90 mm. Vodovod se nachází v těsném souběhu s kanalizací, kterou tvoří potrubí z betonu DN 400 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje vysokou korozi materiálu, chybí dno, místy jsou praskliny a deformace. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 162,30 metrů a vodovodu v délce 161,50 metrů.

V rámci rekonstrukce bude vyměněno stávající potrubí stoky A v ulici Nerudova mezi šachtami Š1 a Š5, která je vedena ve stávající trase v místní komunikaci. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500 mm. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Nerudova, ve stávající trase, která vede v souběhu s rekonstruovanou stokou A v ulici Nerudova. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 mm, dojde rovněž k přepojení stávajících vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavbu je nutné koordinovat s městem Duchcov, které po ukončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu provede celoplošnou obnovu komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. července 2019. Vlastní stavební práce byly zahájeny v těchto dnech (29. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies