Hora Sv. Kateřiny, VDJ - instalace ÚV

Hora Sv. Kateřiny, VDJ - instalace ÚV
01.10.2018 – 31.05.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu s instalací technologie k úpravě vody.


Více o stavbě:


Předmětem stavby je kompletní výměně stávající technologie. Z důvodů potřeby zvyšování pH vody budou doplněny do akumulační komory vodojemu nerezové koše s výplní z dolomitu.

V rámci rekonstrukce bude zhotovena elektrická přípojka na rozvodnou síť, osazen el. rozvaděč a zhotoveny vnitřní elektrické rozvody. Budou odstraněny asfaltové šindele ze střechy a štítů objektu, které se nahradí titanzinkovým plechem. Lokální poruchy na fasádě budou opraveny.

V prostorách vstupu a v akumulační komoře bude odsekán degradovaný beton stropů, očištěna odhalená výztuž a provedena reprofilace betonu s pasivací výztuže. V akumulační komoře se zasanovaný strop opatří hydroizolační stěrkou s atestem na pitnou vodu.

Stávající zkorodovaná ocelová podesta bude nahrazena novou podestou s výplní z kompozitního materiálu. Žebříky v akumulační komoře a pod podestou v armaturní komoře budou nahrazeny novými žebříky z nerezové oceli s protiskluzovými nášlapy. Vstupní prostor objektu bude nově vymalován. Po obvodu objektu bude vybudován okapový chodník z betonové dlažby, ohraničený chodníkovým obrubníkem uloženým v bet. loži.

Zkorodované pletivo oplocení se nahradí novým poplastovaným pletivem. Stávající plotové sloupky se očistí a opatří nátěrem.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies