Hrádek nad Nisou, Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Hrádek nad Nisou, Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
30.07.2019 – 15.10.2019
V Hrádku n. N., v ulici Komenského, provedeme výměnu zastaralého a zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Hrádek n. N., a jeho plánovanou rekonstrukcí povrchů komunikace, a se společností Gas Net s. r. o. a jeho investiční akcí k rekonstrukci plynovodu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1954. Potrubí je zastaralé a zkorodované. Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300 mm. Stoka je popraskaná, chybějí části stěn i dna, místy do kanalizace natékají balastní vody. SVS tak rozhodla o provedení rekonstrukce v koordinaci s dalšími investičních akcemi v daném místě.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 133,5 metrů a kanalizace v délce 83 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Vodovo bude tvořen potrubím z polyetylenu DN 90 mm. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba bude realizována v rámci koordinace s rekonstrukcí povrchů komunikace v ulici Komenského (Město Hrádek nad Nisou) a rekonstrukcí NTL plynovodu (investor Gas Net s.r.o.).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (32. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies