Hrob, Duchcovská, č.p. 205 - č.p. 221 - rekonstrukce vodovodu

Hrob, Duchcovská, č.p. 205 - č.p. 221 - rekonstrukce vodovodu
16.07.2018 – 31.08.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 350 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100, uvedeným do provozu v roce 1921. Řad je již dožilý a poruchový, a z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kanalizace pochází z roku 2016, je tvořena potrubím z PVC DN 250 a výtlakem z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90, a není tak součástí stavby.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v ulici Duchcovská od č. p. 205 po č. p. 221. Stavba bude provedena v celkové délce 350 metrů bezvýkopovou technologií „Burstlining“, kdy dochází k rozbití stávajícího potrubí a zatažení nového polyetylenového potrubí do stejné trasy. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba je koordinována s městem Hrob, které po realizaci stavby rekonstrukce vodovodu provede celoplošnou obnovu komunikace.  

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. května 2018. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies