Hrob, Teplická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Hrob, Teplická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
11.07.2019 – 31.10.2019
V Hrobu, v ul. Teplická, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 50 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Hrob, které plánuje provést rekonstrukci komunikace a chodníku v části ulice Teplická.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady z litiny DN 80 z roku 1964 a DN 50 z roku 1921. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořená potrubím z betonu DN 300 a DN 400 z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, celkově v havarijním stavu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce, v koordinaci s investiční akcí města Hrob.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 198,09 metrů a kanalizace v délce 169,32 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 80 CLASS 40. Nová kanalizace bude z kameninových trub DN 300 tř. 160. Stavba bude provedena pokládkou do otevřeného paženého výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. července 2019. Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (32. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 31. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies