Jablonec n. N., Mánesova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jablonec n. N., Mánesova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
31.07.2019 – 31.10.2019
V Jablonci nad Nisou, v ulici Mánesova vyměníme 111,5 metrů vodovodu a 73,5 metrů kanalizace pro cca 200 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se společností Innogy a jeho rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici Mánesova (v úseku mezi ulicemi Palackého a Saskova) se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1975. Potrubí je zastaralé a zkorodované. Kanalizace je v tomto úseku tvořena betonovým vejcem 300/450. Stoka je popraskaná, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod, tvoří se kaverny.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce a stavbu koordinujeme s rekonstrukcí plynovodu.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 111,5 metrů a kanalizace v délce 73,5 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky v ulici Mánesova a napojení na stávající kanalizaci do ulice Saskova v délce 1,5 metru. Kanalizační stoky jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděná v souběhu s rekonstrukcí vodovodního, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbývajících úsecích bude rekonstrukce provedena v samostatném paženém výkopu. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu a napojení na vodovodní řady do okolních ulic. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. července 2019. Vlastní stavební práce začnou do 14 dnů (33. kalendářní týden). Stavba má být dokončena do 31. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies