Jablonec nad Nisou, Panenská – rekonstrukce kanalizace

Jablonec nad Nisou, Panenská – rekonstrukce kanalizace
21.01.2019 – 31.10.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 554 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stoka z různého materiálu a dimenze. V ulici Panenská (v zeleném pásu) se jedná o úsek betonového vejce BE 300/450, betonové roury DN 400 a DN 500, a části z kameninových trub DN 400, v celkové délce cca 185 metrů.

Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka ve špatném technickém stavu, tvoří se kaverny, chybí části stěn, a povrch je značně zkorodovaný. Dále kanalizace pokračuje v prudkém lesním svahu úsekem betonového vejce v dimenzi 500/750 a 600/900 v délce 368 metrů a napojuje se do hlavní stoky dimenze 600/900 v ulici Liberecká. Na trase podchází trať ČD, tramvajovou trať a silnici. Potrubí je ve velmi špatném technickém stavu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k obnově stoky v celkové délce 554 metrů. Hlavní řad vede zelení od ulice Družstevní k ulici Panenská a dále pokračuje lesem pod tratí ČD a pod tramvajovou tratí Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou, podchází důležitou komunikaci Liberecká a končí na štěrkové cestě. Druhý řad se nachází v horní části lesa, třetí řad je podél ulice Panenská. Stavba neomezí dopravu v ul. Liberecká, neomezí ani tramvajovou trať a vlakovou trať.

Nové stoky budou železobetonové v profilu DN 600 obložené čedičem a kameninové v profilu DN 400 a 300. V místě křížení stoky s tramvajovou tratí, s tratí ČD a pod komunikací Liberecká bude stávající stoka opravena sanací zatažením sklolaminátového rukávce do betonového vejčitého profilu 600/900. Součástí rekonstrukce kanalizace je i rekonstrukce revizních šachet a přepojení všech nalezených funkčních přípojek kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. ledna 2019. Dosud probíhaly přípravné práce (kácení, štěpkování), vlastní stavební práce by měly začít v následujících dnech, a to v závislosti na klimatických podmínkách. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies